Video Sources 98 Views

 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 1
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 2
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 3
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 4
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 5
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 6
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 7
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 8
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 9
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 10
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 11
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 12
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 13
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 14
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 15
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 16
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 17
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 18
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 19
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 20
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 21
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 22
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 23
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 24
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 25
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 26
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 27
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 28
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 29
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 30
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 31
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 32
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 33
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 34
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 35
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 36
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 37
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 38
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 39
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 40
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 21
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 22
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 23
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 24
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 25
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 26
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 27
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 28
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 29
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 30
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 31
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 32
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 33
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 34
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 35
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 36
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 37
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 38
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 39
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 40
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 41
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 42
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 43
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 44
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 45
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 46
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 47
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 48
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 49
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 50
 • Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5 Ep 51
Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5

Keroro Gunso เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก ภาค 5

Your rating: 0
0 0 votes
บาคาร่าบาคาร่า
what going on?

Synopsis

กองทัพเคโรน (?O?OR) ได้เตรียมการยึดครองโลกมนุษย์ด้วยกำลังทหารแต่ในปฏิบัติการวันแรก สิบโทเคโรโระซึ่งเป็นหัวหน้ากองร้อยเคโรโระที่เข้ามาแทรกซึมบนโลกเป็นแนวหน้าได้ถูกพี่น้องฮินาตะจับตัวได้โดยบังเอิญ เมื่อกองทัพหลักทราบเรื่องจึงถอยทัพกลับ และสั่งให้พวกเคโรโระปฏิบัติการยึดครองโลกไปตามลำพัง พวกเคโรโระได้ดำเนินการสารพัดวิธี เพื่อหาทางยึดครองเพโคปอง (ชื่อดาวโลกที่มนุษย์ต่างดาวในเรื่องเรียก ในฉบับอะนิเมะเปลี่ยนชื่อมาเป็นเพโคปอง) แม้ว่าทุกครั้งจะประสบความล้มเหลวเพราะนิสัยของตัวเคโรโระเองก็ตาม ขณะเดียวกันก็ต้องปกป้องโลกจากอันตราย และมนุษย์ต่างดาวกลุ่มอื่นด้วย

Director

Director

Cast

Similar titles

ACCA 13-ku Kansatsu-ka ซับไทย
Sidonia no Kishi อัศวินอวกาศ
Zombieland Saga ตอนที่ 1-12 ซับไทย จบแล้ว
Gintama กินทามะ Season 4
One Punch Man เทพบุตรหมัดเดียวจอด [บรรยายไทย]
Samurai 7 เจ็ดเซียนซามูไร ตอนที่ 1-26 พากย์-ไทย
Watashi, Nouryoku wa Heikinchi de tte Itta yo ne! ซับไทย
Doraemon โดเรม่อน 2015
Senran Kagura Shinovi Master: Tokyo Youma-hen ตอนที่ 1-3 ซับไทย
One Piece วันพีซ ฤดูกาลที่ 10 ทริลเลอร์ บาร์ค
Ahiru no Sora คนเล็กทะยานฟ้า ซับไทย
Ore no Imouto น้องสาวของผมไม่น่ารักขนาดนั้นหรอก ภาค2