Movie2hd.net แจ้งหนังดูไม่ได้ หรือแจ้งปัญหาอื่นๆ?

Video Sources 4182 Views Report Error

 • เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 1 youtube.com
 • เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 2 youtube.com
 • เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 3 youtube.com
 • เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 4 youtube.com
 • เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 5 youtube.com
 • เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 6 youtube.com
 • เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 7 youtube.com
 • เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 8 youtube.com
 • เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 9 youtube.com
 • เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 10 youtube.com
 • เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 11 youtube.com
 • เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 12 youtube.com
 • เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 13 youtube.com
 • เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 14 youtube.com
 • เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 15 youtube.com
 • เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 16 youtube.com
 • เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 17 nang168hd.com
 • เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 18 nang168hd.com
 • เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 19 nang168hd.com
 • เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 20 nang168hd.com
 • เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 21 nang168hd.com
 • เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 22 nang168hd.com
 • เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 23 nang168hd.com
 • เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 24 nang168hd.com
 • เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 25 nang168hd.com
 • เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 26 nang168hd.com
 • เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 27 nang168hd.com
 • เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 28 nang168hd.com
 • เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 29 nang168hd.com
 • เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 30 nang168hd.com
 • เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 31 nang168hd.com
 • เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 32 nang168hd.com
 • เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 33 nang168hd.com
 • เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 34 nang168hd.com
 • เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 35 nang168hd.com
 • เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 36 nang168hd.com
 • เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 37 nang168hd.com
 • เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 38 nang168hd.com
 • เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 39 nang168hd.com
 • เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม Ep 40 [End] nang168hd.com
เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม

เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม

Your rating: 0
7.3 3 votes

Synopsis

เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม แม่น้ำไช่เหอท่วมทะลักเมืองคายฟง ฤดูฝนของทุกปีจึงนำมาซึ่งความสูญเสีย ปีนี้ฝนตกไม่หยุด ทำให้ทำนบกั้นน้ำพังทลายลงจนกลายเป็นอุทกภัย เรื่องที่ชาวบ้านบาดเจ็บล้มตายจากอุทกภัยร้อนถึง ราชสำนัก เหยินจงฮ่องเต้ทรงกริ้วมากจึงทรงมีพระบัญชาให้ศาลคายฟงและกองควบคุมน้ำร่วมมือกันสืบหาสาเหตุที่ทำให้เกิดอุทกภัย แท้ที่จริงแล้วมีพวกทุจริตอยู่ด้วยหรือไม่ ตู้ผิงคนหนุ่มที่มีความรู้ความสามารถแห่งกองควบคุมน้ำรายงานต่อเปาบุ้นจิ้นถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดอุทกภัยว่าตลอดสองฟากฝั่งของแม่น้ำเต็มไปด้วยคฤหาสน์ของท่านอ๋อง,ขุนนางใหญ่ ตลอดจนคหบดีเศรษฐีซึ่งปลูกสร้างขวางทางเดินของน้ำ ทำให้น้ำไม่มีทางระบายจนล้นเอ่อเป็นเหตุให้ทำนบกั้นน้ำพังทลายลง

เปา เจิ่ง ในภาษาจีนมาตรฐาน หรือ เปาจิ้น ในภาษาจีนฮกเกี้ยน วรรณกรรมเรียก เปา เหวินเจิ่ง ในภาษาจีนมาตรฐาน หรือ เปาบุ้นจิ้น ในภาษาจีนฮกเกี้ยน เป็นข้าราชการชาวจีนในรัชสมัยจักรพรรดิเหรินจงแห่งราชวงศ์ซ่งของจักรวรรดิจีน ตลอดเวลา 25 ปีที่รับราชการนั้น เปา เจิ่ง แสดงออกซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นกลางอย่างเสมอหน้า

แม่น้ำไช่เหอท่วมทะลักเมืองคายฟง ฤดูฝนของทุกปีจึงนำมาซึ่งความสูญเสีย ปีนี้ฝนตกไม่หยุด ทำให้ทำนบกั้นน้ำพังทลายลงจนกลายเป็นอุทกภัย เรื่องที่ชาวบ้านบาดเจ็บล้มตาย จากอุทกภัยร้อนถึงราชสำนัก เหยินจงฮ่องเต้ทรงกริ้วมากจึงทรงมีพระบัญชาให้ศาลคายฟงและกองควบคุมน้ำร่วมมือกันสืบหาสาเหตุที่ทำให้เกิดอุทกภัย แท้ที่จริงแล้วมีพวก ทุจริตอยู่ด้วยหรือไม่ ตู้ผิงคนหนุ่มที่มีความรู้ความสามารถแห่งกองควบคุมน้ำรายงานต่อเปาบุ้นจิ้นถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดอุทกภัยว่าตลอดสองฟากฝั่งของแม่น้ำเต็มไปด้วย คฤหาสน์ของท่านอ๋อง,ขุนนางใหญ่ ตลอดจนคหบดีเศรษฐีซึ่งปลูกสร้างขวางทางเดินของน้ำ ทำให้น้ำไม่มีทางระบายจนล้นเอ่อเป็นเหตุให้ทำนบกั้นน้ำพังทลายลง

เหยินจงฮ่องเต้ทรงกริ้วมากจึงทรงมีพระราชโองการต่อที่ประชุมขุนนางโดยให้เปาบุ้นจิ้นรับผิดชอบรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ผิดกฎหมาย ถ้าหากเจ้าของสิ่งปลูกสร้างใดไม่ยอม ให้รื้อถอนให้ถือว่ามีความผิดฐานฝ่าฝืนราชโองการ เจ้าของสิ่งปลูกสร้างบางรายด้วยความไม่อยากรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างจึงพยายามใช้อิทธิพล ตลอดจนหาหนทางหลบเลี่ยงโดย ใช้อำนาจและผลประโยชน์ทำแผนผังโฉนดที่ดินปลอมขึ้นมา ตู้ผิงถูกปองร้าย โชคดีที่จั่นเจาและอ้ายเวยช่วยชีวิตตู้ผิงไว้ทำให้รักษาชีวิตรอดไปได้ ในที่สุดสิ่งปลูกสร้างผิด กฎหมายก็ถูกรื้อถอนจนหมด กงซุนเช่อเชื่อว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดอุทกภัยไม่ได้มีเพียงเท่านี้จึงตัดสินใจสืบหาความจริงต่อไปจนพบว่าทำนบกั้นน้ำเพิ่งสร้างเสร็จ เปาบุ้นจิ้น ตรวจสอบพบว่าราชสำนักได้มอบงานก่อสร้างทำนบกั้นน้ำผู้รับเหมาเอกชน ถ้าหากผู้รับเหมาเอกชนไม่คดโกง มีหรือที่จะได้รับความเสียหายมากมายถึงเพียงนี้ ฉะนั้น ผู้ที่มีความผิดมากที่สุดคือหลอฉงลุงของตู้ผิงนั่นเอง หลอฉงเห็นว่าเรื่องแดงจึงพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ตนพ้นผิด ด้วยการส่งคนไปฆ่าปิดปากทุกคนที่เกี่ยวข้อง

นักแสดง: จินเชาฉิน ฟ่านหงซวน, เหอเจียจิ้ง เฉินฮ่าวหมิน, เจียงหงเอิน จินหมิง

ปีที่ฉาย: 2012

ดู เปาบุ้นจิ้น หัวใจคุณธรรม ออนไลน
ตอนแรกออกอากาศเมื่อ: 25 มกราคม 2555
ตอนสุดท้ายออกอากาศเมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2555
ซีรีส์จีน เรื่อง เปาบุ้นจิ้นหัวใจคุณธรรม (ช่อง3) เสียงไทย จำนวน 7 แผ่นจบ เรื่องย่อ… แม่น้ำไช่เหอท่วมทะลักเมืองคายฟง ฤดูฝนของทุกปีจึงนำมาซึ่งความสูญเสีย

slotfreespin movie2hd คาสิโน slot

Director

Director

Cast

Similar titles

The Last Empress ซับไทย
Heart Surgeons ซับไทย (จบ)
Lotus Goddess อภินิหารเจ้าแม่วังบัวบาน
Dynasty Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย]
May I blackmail you ซับไทย (จบ)
The Same Sky Season 1 [Soundtrack บรรยายไทย]
Angry Mom คุณแม่ขาลุย พากย์ไทย
Marseille Season 2 [Soundtrack บรรยายไทย]
Legends of Tomorrow Season 2 รวมพลคนเหนือมนุษย์ ปี 2 [พากษ์ไทย]
My Love From The Star ซับไทย (จบ)
The New Legends of Monkey Season 1 ตำนานราชาวานร [พากษ์ไทย]
Where Stars Land ซับไทย (จบ)