Aubrey Plaza

Child’s Play คลั่งฝังหุ่น V.1
6.3
ZOOM

Child’s Play คลั่งฝังหุ่น V.1

เรื่องราวหลังจากย้ายไปเมืองใหม่เพื่อหวังจะได้เริ่มต้นใช้ชีวิตอย่างชื่นบาน “คาเรน” (ออเบรย์ พลาซ่า) ก็อยากจะให้ลูกชายของเธอ ...